[Talk-lt] Namų numeriai su raidėmis

Tomas Straupis tomasstraupis at gmail.com
Thu Nov 22 14:55:43 UTC 2012


2012 m. lapkritis 22 d. 16:47, Aidas Kasparas rašė:
> Panašu, kad vis tik turime naudoti didžiąsias raides. Žr. LR Vyriausybės
> 2002-12-23 d. nutarimo Nr. 2092 DĖL adresų formavimo taisyklių
> patvirtinimo 13 punktą
>
> <...>Pastato ar pastatų komplekso numeris rašomas skaičiumi (-iais)
> arba skaitmens (-ų) ir didžiosios raidės kombinacija.<...>
>
> http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236100

  Kad jį kur Perkūnas... Taip ir galvojau, kad seimas su estetika susipykęs :)
  Šito balsavimais nenukrisim.

  Tegyvuoja namų numeracijos didžiosios raidės!

-- 
Tomas
More information about the Talk-lt mailing list