[Talk-lt] Susitikimas?

Tomas Straupis tomasstraupis at gmail.com
Mon Jan 14 09:43:10 UTC 2013


Sveiki

  Ar būtų norinčių susitikti Vilniuje šį penktadienį (2013-01-18)
vakarop Bambalynėje (Stiklių g.)?

  Aptartume:
  * paskutinius kokybės užtikrinimo papildymus (patruliavimą,
automatinius klaidų aptikimus)
  * išorinių duomenų įkėlimo/tikrinimo posistemę (tikiu, kad kuo
toliau, tuo daugiau bus atvirų išorinių duomenų, gerai būtų tam
pasiruošti jau su dabartiniais nedideliais išorinių duomenų kiekiais)
  * valstybinių duomenų atvirumo aktualijas ([1], [2])

  Na ir šiaip apie gyvenimą pašnekėtumėm.

[1] https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!forum/atviriduomenys
[2] http://data.ukmin.lt/

-- 
Tomas
More information about the Talk-lt mailing list