[Talk-lt] =Gatvių tikrinimas

Tomas Straupis tomasstraupis at gmail.com
Mon Jan 28 20:21:10 UTC 2013


> Ištrauka iš asmens duomenų apsaugos įstatymo:
> 16. Vieša duomenų rinkmena – valstybės registras, informacinė sistema ar
> kita duomenų rinkmena, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus
> teisės aktus skirti duomenims, informacijai, dokumentams ir (ar) jų kopijoms
> teikti asmenims ir kuriais asmenys gali teisėtai naudotis.

  „Vieši duomenys“ ne tas pats, kas „atviri duomenys“.

  Vieši duomenys - prieiti gali bet kas.
  Atviri duomenys - vieši duomenis, kuriuos papildomai dar ir galima
NAUDOTI BET KAIP.

P.S. Aš tik apsidžiaugčiau, jei RC parašytų kokį oficialų raštą, kad
jie galvoja kitaip, ir mes galime pagal informaciją jų svetainėje
pildyti OSM.

-- 
Tomas
More information about the Talk-lt mailing list