[Talk-lt] Lietuvos ortofoto

Tomas Straupis tomasstraupis at gmail.com
Thu Jan 31 10:14:12 UTC 2013


Taigi laiškai, kuriuos gavau iš Andriaus Balčiūno (geoportal.lt
atstovas, jis sutarė su NŽT).

----
Sveikas, Tomai,

Taigi, turiu visai puikių naujienų :) Šiandien kalbėjau su NŽT
Geodezijos ir kartografijos departamento, Geodezijos, erdvinės
informacijos ir kartografijos skyrius vedėja Jurgita Špūraitė dėl
Lietuvos ortofoto WMS servisų naudojimo OSM projekte. Iš esmės jokių
problemų, kodėl ortofoto WMS servisai negalėtų būti naudojami OSM
nematoma ir juos šiame projekte galima naudoti. WMS servisų naudojimas
apribojamas tik tuo atveju, jeigu jie naudojami komercijai (pvz. jeigu
būtų kuriama aplikacija ir į jos kainą būtų įtrauktas Lietuvos
ortofoto WMS serviso pateikimas). Kadangi OSM projektas ne pelno
siekiantis, nekomercinis, Lietuvos ortofoto servisai gali būti
naudojami.

Dėl prieigos prie servisų gavimo - bet kuriuo atveju, prieigos prie
servisų gavimas turėtų būti vykdomas per geoportal.lt, t.y. naudotojas
AKL (jo atstovas) turi užsisakyti norimą ortofoto WMS servisą ir jam
bus suteikta teisė juo naudotis (gaus URL prieigą prie serviso). Šis
naudotojas servisą įkeltų į OSM. Pasirašoma serviso naudojimo sutartis
neapriboja jo naudojimo nekomerciniams tikslams. Jeigu vis dėlto
norima aiškaus NŽT rašto, pritarimo ar pan., reiktų AKL vardu kreiptis
į NŽT su prašymu naudoti ortofoto servisus OSM projekte. Jeigu
norėsite rašyti šį raštą, kreipkitės, galėsiu nurodyti kam jį
adresuoti.

Jeigu kils kokių klausimų - kreipkis. Bet kuriuo atveju tikėtina, kad
reikės mus dar subendrauti dėl serviso panaudojimo OSM, nes šiuo metu
geoportal.lt servisai nepalaiko web mercator koordinačių sistemos,
todėl juos reiktų papildomai perkonfigūruoti, kad ją palaikytų. Jeigu
jau būtų nuspręsta naudoti OSM'e šiuos servisus, galėčiau juos
perkonfigūruoti, kad palaikytų OSM naudojamą koordinačių sistemą.

-----

vakar dar paprašiau, kad NŽT tiksliau pakomentuotų/informuotų, ką
reikia padaryti, kokius dokumentus ar pan. užpildyti, kad OSM'e
servisai būtų naudojami 100 proc. legaliai ir po to nekiltų jokių
nesusipratimų. Taigi gavau išaiškinimą dėl servisų/duomenų naudojimo
ir ką konkrečiai dabar reiktų padaryti, kad OSM ortofotografinių
žemėlapių servisai būtų pateikti.

Tvarka - "Vadovaujantis Geodezinės, kartografinės medžiagos ir
valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių teikimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1P–(1.3)-13
(Žin., 2011, Nr. 17-822) 7 punktu Naudotojas, viešai rodydamas ar
cituodamas Duomenis arba panaudojęs Duomenis kitiems erdviniams
duomenims sukurti ar paslaugai, susijusiai su Duomenimis, teikti,
privalo nurodyti Duomenų pavadinimą, uždėti Duomenų autoriaus teisių
apsaugos ženklą, greta jo pateikti Nacionalinės žemės tarnybos pilną
pavadinimą ir Duomenų sukūrimo metus, taip pat vadovaujantis
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prekių ženklo
naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. liepos 30 d.
įsakymu Nr. 1P-81 (paskelbtas interneto svetainėje www.nzt.lt), uždėti
Nacionalinės žemės tarnybos prekių ženklą bei 26.4 punkto nuostatomis
tais atvejais, kai naudotojas numato naudoti Duomenis kitiems
erdviniams duomenims, kurie bus tiražuojami ir platinami
neatlygintinai, kurti arba neatlygintinai teikiamoms elektroninio
ryšio paslaugoms, susijusioms su Duomenimis, raštu informuoti
Nacionalinę žemės tarnybą ir pateikti naudotojo sukurtų erdvinių
duomenų pavyzdžius ar elektroninio ryšio paslaugų aprašymą.".

Ką AKL vardu reiktų padaryti - "Reiktų tarnybai parašyti raštą:
nurodyti kokie duomenys ir kam panaudoti, informuoti kad atlygis
neimamas ir pateikti nuorodą.". Prašymą reiktų adresuoti bendrai NŽT.
Atlikus šiuos veiksmus bus suteikta galimybė naudotis WMS servisus
visiškai legaliai.

-----
More information about the Talk-lt mailing list