[Talk-lt] Lietuvos ortofoto

Darius Žitkevičius skystis at gmail.com
Thu Jan 31 10:47:28 UTC 2013


Finally. Ačiū Tomai. Tikiuosi neužsitęs popierizmas dar 3 metus :)


2013 m. sausis 31 d. 12:14, Tomas Straupis <tomasstraupis at gmail.com> rašė:

> Taigi laiškai, kuriuos gavau iš Andriaus Balčiūno (geoportal.lt
> atstovas, jis sutarė su NŽT).
>
> ----
> Sveikas, Tomai,
>
> Taigi, turiu visai puikių naujienų :) Šiandien kalbėjau su NŽT
> Geodezijos ir kartografijos departamento, Geodezijos, erdvinės
> informacijos ir kartografijos skyrius vedėja Jurgita Špūraitė dėl
> Lietuvos ortofoto WMS servisų naudojimo OSM projekte. Iš esmės jokių
> problemų, kodėl ortofoto WMS servisai negalėtų būti naudojami OSM
> nematoma ir juos šiame projekte galima naudoti. WMS servisų naudojimas
> apribojamas tik tuo atveju, jeigu jie naudojami komercijai (pvz. jeigu
> būtų kuriama aplikacija ir į jos kainą būtų įtrauktas Lietuvos
> ortofoto WMS serviso pateikimas). Kadangi OSM projektas ne pelno
> siekiantis, nekomercinis, Lietuvos ortofoto servisai gali būti
> naudojami.
>
> Dėl prieigos prie servisų gavimo - bet kuriuo atveju, prieigos prie
> servisų gavimas turėtų būti vykdomas per geoportal.lt, t.y. naudotojas
> AKL (jo atstovas) turi užsisakyti norimą ortofoto WMS servisą ir jam
> bus suteikta teisė juo naudotis (gaus URL prieigą prie serviso). Šis
> naudotojas servisą įkeltų į OSM. Pasirašoma serviso naudojimo sutartis
> neapriboja jo naudojimo nekomerciniams tikslams. Jeigu vis dėlto
> norima aiškaus NŽT rašto, pritarimo ar pan., reiktų AKL vardu kreiptis
> į NŽT su prašymu naudoti ortofoto servisus OSM projekte. Jeigu
> norėsite rašyti šį raštą, kreipkitės, galėsiu nurodyti kam jį
> adresuoti.
>
> Jeigu kils kokių klausimų - kreipkis. Bet kuriuo atveju tikėtina, kad
> reikės mus dar subendrauti dėl serviso panaudojimo OSM, nes šiuo metu
> geoportal.lt servisai nepalaiko web mercator koordinačių sistemos,
> todėl juos reiktų papildomai perkonfigūruoti, kad ją palaikytų. Jeigu
> jau būtų nuspręsta naudoti OSM'e šiuos servisus, galėčiau juos
> perkonfigūruoti, kad palaikytų OSM naudojamą koordinačių sistemą.
>
> -----
>
> vakar dar paprašiau, kad NŽT tiksliau pakomentuotų/informuotų, ką
> reikia padaryti, kokius dokumentus ar pan. užpildyti, kad OSM'e
> servisai būtų naudojami 100 proc. legaliai ir po to nekiltų jokių
> nesusipratimų. Taigi gavau išaiškinimą dėl servisų/duomenų naudojimo
> ir ką konkrečiai dabar reiktų padaryti, kad OSM ortofotografinių
> žemėlapių servisai būtų pateikti.
>
> Tvarka - "Vadovaujantis Geodezinės, kartografinės medžiagos ir
> valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių teikimo tvarkos
> aprašu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
> ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-13
> (Žin., 2011, Nr. 17-822) 7 punktu Naudotojas, viešai rodydamas ar
> cituodamas Duomenis arba panaudojęs Duomenis kitiems erdviniams
> duomenims sukurti ar paslaugai, susijusiai su Duomenimis, teikti,
> privalo nurodyti Duomenų pavadinimą, uždėti Duomenų autoriaus teisių
> apsaugos ženklą, greta jo pateikti Nacionalinės žemės tarnybos pilną
> pavadinimą ir Duomenų sukūrimo metus, taip pat vadovaujantis
> Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prekių ženklo
> naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie
> Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. liepos 30 d.
> įsakymu Nr. 1P-81 (paskelbtas interneto svetainėje www.nzt.lt), uždėti
> Nacionalinės žemės tarnybos prekių ženklą bei 26.4 punkto nuostatomis
> tais atvejais, kai naudotojas numato naudoti Duomenis kitiems
> erdviniams duomenims, kurie bus tiražuojami ir platinami
> neatlygintinai, kurti arba neatlygintinai teikiamoms elektroninio
> ryšio paslaugoms, susijusioms su Duomenimis, raštu informuoti
> Nacionalinę žemės tarnybą ir pateikti naudotojo sukurtų erdvinių
> duomenų pavyzdžius ar elektroninio ryšio paslaugų aprašymą.".
>
> Ką AKL vardu reiktų padaryti - "Reiktų tarnybai parašyti raštą:
> nurodyti kokie duomenys ir kam panaudoti, informuoti kad atlygis
> neimamas ir pateikti nuorodą.". Prašymą reiktų adresuoti bendrai NŽT.
> Atlikus šiuos veiksmus bus suteikta galimybė naudotis WMS servisus
> visiškai legaliai.
>
> -----
>
> _______________________________________________
> Talk-lt mailing list
> Talk-lt at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt
>-- 
Darius Žitkevičius

Yra tik du būdai gyventi.
Vienas - galvoti, jog stebuklų nebūna.
Kitas - galvoti, jog viskas yra stebuklas
(Albertas Einšteinas).
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20130131/d85b9bd4/attachment.html>


More information about the Talk-lt mailing list