[Talk-lt] VT GPS duomenys

Matas Ramoška m.ramoska at gmail.com
Sat Nov 2 15:35:20 UTC 2013


Sveiki,

> O be DriverID nėra nieko kito, pagal ką galima atsekti konkretų reisą?
> Failas čia: ftp://ftp.katalogai.net/Judek/Viesojo%20transporto%20judejimo%20duomenu%20baze/VehicleGPSData_2013-10-30.7z
Mano galva, patogiau būtų ne pagal DriverId, bet pagal LineNum ir
RunNum. Na ir tuo pačiu yra reikalingi duomenys iš trasos ir trasosbus
lentelių.

Matas
More information about the Talk-lt mailing list