[Talk-lt] VT GPS duomenys

Matas Ramoška m.ramoska at gmail.com
Mon Nov 25 07:27:35 UTC 2013


Sveiki,

Greičio vizualizacijai sulipdžiau mini aplikaciją, pasižiūrėti galima
http://z.samogitian.com/trol/
Ačiū Tomui už talpinimą.

Vidurkiai suskaičiuoti iš balandžio mėn. duomenų, iš naujesnių
nesuskaičiavau, nes paskutiniame dumpe nebuvo maršrutų duomenų.

Linkėjimai,
Matas
More information about the Talk-lt mailing list