[Talk-lt] Eismo įvykių duomenys

Eduardas Kriščiūnas edas at katalogai.net
Fri Sep 27 16:34:45 UTC 2013


ftp://ftp.katalogai.net/Judek/Viesojo%20transporto%20judejimo%20duomenu%20baze/VIL_SAV_SEK%202013%208%20GPS.7z

Kiekvienas archyvas susideda ir 3 duomenų rinkinių:
Viln sav YYYY MM_MM įvykiai.xls – eismo įvykiai;
Viln sav YYYY MM_MM dalyviai.xls – eismo įvykiuose dalyvavusių asmenų 
statistiniai duomenys. Kiekvienam dalyviui atkartojami eismo įvykio, 
kuriame jis dalyvavo duomenys. Ryšinis rekvizitas su eismo įvykiais – 
REGISTROKODAS.
Viln sav YYYY MM_MM TP.xls - eismo įvykiuose dalyvavusių transporto 
statistiniai duomenys. Kiekvienai transporto priemonei atkartojami eismo 
įvykio, kuriame ji dalyvavo duomenys. Ryšinis rekvizitas su eismo 
įvykiais – REGISTROKODAS.

Kadangi duomenys atrenkami pagal įvykio datą, duomenys už praėjusį 
laikotarpį gali keistis užregistravus įvykį, įvykusį anksčiau.
Įskaitinių įvykių kiekis ir duomenys už praėjusį laikotarpį gali 
keistis, jų nagrinėjimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms ir pagal jas 
pakeitus duomenis registre.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2323 bytes
Desc: S/MIME skaitmeninis parašas
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20130927/efbea38d/attachment.bin>


More information about the Talk-lt mailing list