[Talk-lt] Eismo įvykių duomenys

Ramas ieskok at ramuno.lt
Fri Sep 27 17:38:16 UTC 2013


Prieškaitų reikšti tikrai nenoriu, tik sakau, kad duomenys sunkiai tinka
kokiam nors panaudojimui.

Greituoju būdu pramečiau didžiausias nesąmones į įkroviau į cartodb -
http://ramunasd.cartodb.com/viz/b0dbd11e-279a-11e3-88b5-3085a9a956e8/embed_map
Tokią vizualizaciją galima padaryt per 5min. Čia aiškiai matosi, kad dalis
koordinačių buvo įvestos kaip dešimtainis skaičius, dalis kaip nurodyta
įsakyme.


2013/9/27 Eduardas Kriščiūnas <edas at katalogai.net>

> Pretenzijos ne man, o policijai ir jų „Administracinių teisės pažeidimų
> ir eismo įvykių“ registrui. Jei kas nors padarytų įrankį, kuriam tos
> koordinatės tikrai aktualios – būtų pagrindas reikalauti, kad policininkai
> laikytųsi komisaro įsakymo (prisegu).
>
> *LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS*
>
>
> *ĮSAKYMAS*
>
> *DĖL GPS NAVIGACINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO*
>
>
> 2012 m. sausio 18 d. Nr. 5-V-45
>
> Vilnius
> [...]
>
>
>  1.
>
>  N u s t a t a u, kad:
>   1.
>
>    GPS privalomai naudojama visų eismo įvykių vietose;
>    2.
>
>    atsižvelgus į turimą GPS kiekį, ji naudojama administracinių teisės
>    pažeidimų padarymo vietose arba atliekant kitas tarnybines funkcijas;
>    3.
>
>    GPS nustatytos eismo įvykių ar administracinių teisės pažeidimų
>    vietų koordinatės įrašomos į Administracinių teisės pažeidimų ir eismo
>    įvykių registrą (toliau – registras);
>    4.
>
>    eismo įvykių ir administracinių teisės pažeidimų padarymo vietų
>    koordinatės tikslinamos registre pagal GPS parodymus, jei į jį automatiniu
>    būdu buvo perkeltos netikslios šių vietų koordinatės iš Policijos
>    registruojamų įvykių registro arba jos neatitinka šio įsakymo 2.5 punkte
>    nurodyto formato;
>    5.
>
>    koordinatės nustatomos naudojant WGS 84 formatą (H DDD MM‘ SS.S“),
>    į registrą įrašoma raidė ir skaičiai, nepaliekant tarpų (HDDDMMSSS).
>     2.
>
>  P a v e d u Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios
>  policijos valdybai ir Lietuvos kelių policijos tarnybai kontroliuoti šio
>  įsakymo vykdymą.
>   3.
>
>  S k e l b i u šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų
>  ministerijos interneto svetainėje.
>
>
>
> 2013.09.27 20:02, Ramas rašė:
>
> Labas, Eduardai,
> duomenys labai netvarkingi. Iš esmės užtektų tik dviejų tvarkingų
> stulpelių - ilguma ir platuma. Šiuose failuose koordinatės užrašytos ir
> dešimtainiu pavidalu, ir laipsniniu, nemažai yra supainiota ir įvesta
> atvirkščiai. Yra ir tokių koordinačių - "R02ĮĄŪĖČŲČ".
>
>
> 2013/9/27 Eduardas Kriščiūnas <edas at katalogai.net>
>
>>
>> ftp://ftp.katalogai.net/Judek/Viesojo%20transporto%20judejimo%20duomenu%20baze/VIL_SAV_SEK%202013%208%20GPS.7z
>>
>> Kiekvienas archyvas susideda ir 3 duomenų rinkinių:
>> Viln sav YYYY MM_MM įvykiai.xls – eismo įvykiai;
>> Viln sav YYYY MM_MM dalyviai.xls – eismo įvykiuose dalyvavusių asmenų
>> statistiniai duomenys. Kiekvienam dalyviui atkartojami eismo įvykio,
>> kuriame jis dalyvavo duomenys. Ryšinis rekvizitas su eismo įvykiais –
>> REGISTROKODAS.
>> Viln sav YYYY MM_MM TP.xls - eismo įvykiuose dalyvavusių transporto
>> statistiniai duomenys. Kiekvienai transporto priemonei atkartojami eismo
>> įvykio, kuriame ji dalyvavo duomenys. Ryšinis rekvizitas su eismo įvykiais
>> – REGISTROKODAS.
>>
>> Kadangi duomenys atrenkami pagal įvykio datą, duomenys už praėjusį
>> laikotarpį gali keistis užregistravus įvykį, įvykusį anksčiau.
>> Įskaitinių įvykių kiekis ir duomenys už praėjusį laikotarpį gali keistis,
>> jų nagrinėjimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms ir pagal jas pakeitus
>> duomenis registre.
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-lt mailing list
>> Talk-lt at openstreetmap.org
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt
>>
>>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20130927/dd918af8/attachment.html>


More information about the Talk-lt mailing list