<p>Labas,<br>
Aš už.</p>
<p>Pagarbiai, Ramūnas</p>
<div class="gmail_quote">On Jan 14, 2013 11:43 AM, "Tomas Straupis" <<a href="mailto:tomasstraupis@gmail.com">tomasstraupis@gmail.com</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Sveiki<br>
<br>
  Ar būtų norinčių susitikti Vilniuje šį penktadienį (2013-01-18)<br>
vakarop Bambalynėje (Stiklių g.)?<br>
<br>
  Aptartume:<br>
  * paskutinius kokybės užtikrinimo papildymus (patruliavimą,<br>
automatinius klaidų aptikimus)<br>
  * išorinių duomenų įkėlimo/tikrinimo posistemę (tikiu, kad kuo<br>
toliau, tuo daugiau bus atvirų išorinių duomenų, gerai būtų tam<br>
pasiruošti jau su dabartiniais nedideliais išorinių duomenų kiekiais)<br>
  * valstybinių duomenų atvirumo aktualijas ([1], [2])<br>
<br>
  Na ir šiaip apie gyvenimą pašnekėtumėm.<br>
<br>
[1] <a href="https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!forum/atviriduomenys" target="_blank">https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!forum/atviriduomenys</a><br>
[2] <a href="http://data.ukmin.lt/" target="_blank">http://data.ukmin.lt/</a><br>
<br>
--<br>
Tomas<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-lt mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-lt@openstreetmap.org">Talk-lt@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt</a><br>
</blockquote></div>