[Talk-lv] Datu avots www.likumi.lv

Marat Koshoev maratu at gmail.com
Tue Jul 14 11:34:16 BST 2009


Sitais ir nemts not wikipedia public domain datiem
http://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-LV-exempt/lv

http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138
6.pants. Neaizsargājamie darbi

Autortiesības neaizsargā:

1) normatīvos un administratīvos aktus, citus valsts un pašvaldību
iestāžu izdotus dokumentus un tiesas nolēmumus (likumus, tiesu
spriedumus, lēmumus un citus oficiālus dokumentus), kā arī šo tekstu
oficiālos tulkojumus un oficiālās konsolidētās versijas;
More information about the Talk-lv mailing list