[Talk-lv] Pielabota ceļu tagošanas instrukcija

uldics at gmail.com uldics at gmail.com
Thu Jul 16 06:38:49 BST 2009


uldics pilnīg' piekrist gasham. Nav svarīgi vai iet cauri apdzīvotai 
vietai vai nē. Un par autoroutingu arī - ja apdzīvotā vietā būs savādāks 
ceļš, tad Rīga-Bauska vēl izdomās ne caur Ķekavu pa A7 bet pa Salaspils 
apvedceļu zīmēt routi. Tādas vietas ir daudz, kur cauri apdzīvotai vietai 
iet. Piemēram Liepājas šoseja - Kaķenieki, Annenieki. Labi, tās ir mazas 
vietas, bet pēc satiksmes noteikumu skatpunkta tādas pašas kā Rīga vai 
Ķekava, baltā zīme un viss. Kad Latvijā būs autobāņi garām pilsētām nevis 
caur, tad varēs taisīt dažādību ar to trunk pilsētā, pagaidām mūsu 
autoceļi atšķiras no Juropas.

On Thu, 16 Jul 2009 01:17:14 +0300, gasha <gasha at pie-dabas.net> wrote:

> <DFA8ED29-0306-4952-B541-9F054EB9205E at keeper.lv> 
> <4972D8B6-9F00-480E-8400-A19E1445123D at keeper.lv>
> Message-ID: <a4da4d9a40fe29f29e0acb1cbaf256b0 at pie-dabas.net>
> X-Sender: gasha at pie-dabas.net
> Received: from dammes-gw.pie-dabas.net [91.90.229.126] via 159.148.42.93
> 	[159.148.42.93] with HTTP/1.0 (POST); Thu, 16 Jul 2009 01:17:14 +0300
> User-Agent: RoundCube Webmail/0.1-rc2
> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
> Content-Transfer-Encoding: 8bit
>
> Sveiki visiem!
>
> Patikami ka shini liste ir aktivitate:)
>
> Piedavaju apdzivotas vietas vadities no realajam zimem.
> Teiksim ja Strenciem cauri iet shoseja A3, tad to visa garuma ari apzimet
> ar trunk. Neatkarigi no ta ka ta butu apdzivota vieta.
> Savukart ja tas A3 iet pa apvedcelju, ka piemeram Valmieraa, tad tas 
> trunk
> attiecigi butu tur. Un nevis uz Rigas ielas centraa.
>
> Esmu praktiski palietojis OSM kartes ar "gpsdrive" navigejot pa Poliju.
> Un kartes merogs pilsetas robezas dazreiz nav ieladets labaks, attiecigi
> vadamies pec resnajiem celjiem ko redzam kartee, un ar aci meklejam 
> norades
> uz E67 vai kas nu tur par celja apzimejumu. Un duram cauri pilsetai pa
> centru :)
>
> Gasha
>
> On Wed, 15 Jul 2009 21:53:00 +0300, Aleksejs Mjaliks <public at keeper.lv>
> wrote:
>> Tomēr gribētos apspriest jaut�jumu par highway=trunk lietošanu
>> apdzīvotaj�s viet�s.
>>
>> Personīgi man šie ceļi asociējas ar �tru kustību, vismaz 70..90
>> km/h.
>> T�pēc es pied�v�ju trunk viet� apdzīvot�s viet�s lietot primary.
>>
>> Jūsu viedokļi?
>>
>>
>> Aleksejs
>>
>>
>> On 2009.07.13, at 11:22, Aleksejs Mjaliks wrote:
>>
>>> Sveiki!
>>>
>>>
>>> Vispirms par APV ceļiem. Rīgas gadījum�, ja pareizi sapratu, tad 
>>> tie
>>
>>> form�li s�kas tikai ar pilsētas robežu. Tad jau san�k, ka Rīg�
>> būs
>>> tikai unclassified un residential? :)
>>>
>>> Bet ja bišķi nopietn�k, tad tomēr ceļiem vajadzētu arī k�du
>> dalījumu
>>> iekš apdzīvot�m viet�m arī. Jo tomēr arī iekš pašvaldīb�m ir
>> kaut
>>> k�da klasifik�cija ceļiem pēc to nozīmes pilsētas kustības
>>> organiz�cij�.
>>> Mans pied�v�jums: ceļiem vismaz ar 4 josl�m liekam tertiary.
>>> P�rējiem unclassified un residential. Šeit gan vēl jaut�jums, cik
>>> tuvu ir j�būt dzīvojamaj�m m�j�m, lai ceļu klasificētu, ka
>>> residential?
>>>
>>> Un vēl par trunk lietošanu pilsēt�. Pied�v�jums ir vai nu 
>>> nelietot
>>
>>> visp�r (likt primary) vai lietot tikai posmos, kur ir atļauts 90 km/
>>> h (Rīg�: Jelgavas šosejas daļa un K. Ulmaņa gatve).
>>>
>>>
>>> Aleksejs
>>>
>>>
>>> On 2009.07.13, at 09:40, Gints Polis wrote:
>>>
>>>> Sveiki visiem kas pierakstījušies.
>>>>
>>>> Esmu veicis nelielas korekcijas ielu tagošanas instrukcij� Latvij�.
>>>>
>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Latvian_roads_tagging
>>>>
>>>> Īsum� galven� izmaiņa ir -
>>>>
>>>> tertiary vairs netiek izmantots k� ielu klasifik�cijas apzīmējums
>>>> pilsēt�. T� viet� pilsēt� mēs:
>>>>
>>>> - ja tas ir klasificēt�is ceļš A, P vai V kategorijas ceļš
>> lietojam
>>>> trunk, primary, secondary
>>>> - ja t� ir iela ar dzīvojam�m m�j�m - residential
>>>> - bez dzīvojam�m m�j�m - unclassified
>>>>
>>>>
>>>> tertiary turpinam izmantot �rpus pilsētas neklasificētiem ceļiem 
>>>> ar
>>
>>>> raustīto svītru pa vidu, p�rējiem neklasificētajiem -
>> unclassified.
>>>>
>>>> Ceļus kuriem klasifik�cija nav zin�ma - highway=road.
>>>>
>>>> Ir koment�ri, jaut�jumi vai ieteikumi?
>>>>
>>>> Gints
>>>> _______________________________________________
>>>> Talk-lv mailing list
>>>> Talk-lv at openstreetmap.org
>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Talk-lv mailing list
>>> Talk-lv at openstreetmap.org
>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv
>
>-- 
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/
More information about the Talk-lv mailing list