[Talk-lv] Par dažādu slāņu apiešanos

Gints Polis polis.gints at gmail.com
Wed Aug 25 08:52:09 BST 2010


Īsāk, es teiktu ... katram objektam jāzīmē _sava_ līnija!.

2010. gada 25. augusts 10:51 Jānis Ročāns <janis.rocans at gmail.com> rakstīja:

> Cik sapratu, tu runā piemēram par zālāju, kas atrodas pie ceļa? Zālājs
> atrodas tieši pie ceļa, bet tas tiek zīmēts pie viduslīnijas, kas īsti nav
> pareizi?
>
> 2010/8/25 Viesturs Zariņš <viesturz at gmail.com>
>
>  Sveiciens!
>>
>> Es kā ar ĢIS strādājis cilvēks satraucos par ceļu zīmēšanas metodiku un
>> datu kvalitāti.
>>
>> Mums datos ir vairāki savstarpēji vāji saistīti slāņi:
>> - administratīais iedalījums (dažādi boundary, landuse, utt), kam
>> vajadzētu  nākt no teritoriju plānojumiem.
>> - fiziskie objekti (mājas, ūdeņu krasti, meži, koki, sienas, sētas, utt),
>> kam vajadzētu atbilst dabā esošajam
>> - loģiskie objekti (ceļu, upju, utt.., viduslīnijas, krustojumi), kas
>> apraksta kartes datoram saprotamo daļu.
>> - virtuālie objekti (maršruti,  POI, braukšanas ierobežojumi ), kas
>> apraksta kartes objektu nozīmi cilvēku acīs
>>
>> Teiksim no administratīvā iedalījuma viedokļa ir dzīvojamās apbūves zona
>> un ceļa zona, kur ceļa zonā iekļaujās viss ceļš, ieskaitot gājēju celiņus,
>> pieturas, utt.
>> No fiziskās puses ir reāli uzbūvētais asfaltētais ceļa laukums ar reālu
>> kontūru (ko gan mēs šobrīd vēl īsti nezīmējam), kurš var arī neatrasties arī
>> precīzi tam paredzētajā vietā (būvnieki mēz nolaist šķībi).
>> No loģiskās puses mums interesē tikai līnija apmēram ceļa atrašanās vietā,
>> varbūt pat līnija uz katras braukšanas joslas,.
>>
>> Šobrīd mēs bieži vien izmantojam vienus un tos pašus punktus, vienas un
>> tās pašas līnijas principiāli dažāda rakstura lietu definēšanai.
>> Un man liekas ka tas ir slikti.
>> Punktu/līnija starpslāņu koplietošana dzīvē izraisa arī daudz kļūdu, kas
>> rodās pārzīmējot fiziskos objektus un nepamanot, ka tiem piesaistīta arī
>> kāda administratīvā robeža vai ceļa viduslīnija.
>> Tāpat koplietošana apgrūtina datu importēšanu.
>> Ideāli būtu ka katrs slānis lieto savu neatkarīgu punktu/līniju kopu.
>>
>> Ko sakat?
>>
>> Viesturs
>>
>> PS: Diemžēl OSM wiki šī lieta nav diezko aprunāta:
>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing_Standards_and_Conventions
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-lv mailing list
>> Talk-lv at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv
>>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-lv mailing list
> Talk-lv at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lv/attachments/20100825/eb9b280a/attachment.html>


More information about the Talk-lv mailing list