[Talk-lv] Landuse : forest

Viesturs Zariņš viesturz at gmail.com
Mon Jun 28 08:20:09 BST 2010


Kā ir ar dažādiem dabas liegumiem?
Tie nu pavisam noteikti netiek īpaši "kopti".

Viesturs

On 2010.06.26. 13:29, uldics at gmail.com wrote:
> On Sat, 26 Jun 2010 11:36:50 +0300, Peteris Krisjanis 
> <pecisk at gmail.com> wrote:
>
>> Es laikam balsotu par landuse=forest abos gadījumos - jo stādīts mežs
>> arī ir mežs, un pēc 30 gadiem tu vairs nevari to 100% pateikt, kurš ir
>> kurš. Un lietotu natural=wood vietās, kur ir mazas koku audzes, t.i.
>> laukumi ar kokiem.
>>
>> Tikai mani desmit santīmi,
>> Pēteris.
>
> Es piekrītu, jo pie mums jau tikai kopti meži ir. Vismaz pēc 
> mežsaimniecību datiem.
> Tas, ka tos mežus neviens nekaplē un nesmidzina, nenozīmē, ka uzreiz 
> pamesti džungļi.
> Tāpēc arī landuse - lietošanā esoša platība, nevis dabas vaļā palaista 
> bezīpašnieka platība (natural).
> Vēl, kas - atšķirība starp forest un wood ir viegli nosakāma, tas gan 
> OSMā nav īpaši aktuāli, vismaz
> pagaidām, cik noprotu: Forests are differentiated from woodlands by 
> the extent of canopy coverage:
> in a forest the branches and foliage of separate trees often meet or 
> interlock, although there can be
> gaps of varying sizes within an area referred to as forest. A woodland 
> has a more continuously open
> canopy, with trees spaced further apart, which allows more sunlight to 
> penetrate to the ground
> between them.
> uldics

More information about the Talk-lv mailing list