[Talk-lv] PDF procesēsana - 2.0

Aivars Miška allefm at latnet.lv
Tue Oct 26 09:51:11 BST 2010


Paldies, zelta vērts plugins!

Tikai neizdevās paspēlēties :-(

Laikam Kolkas pagastam īpatnēji PDF 
(http://www.dundaga.lv/dokumenti/planojums#esosa_situacija)

Mēģinot "Load file" pie visiem kļūda NullPointerException.

Aivars Miška

===================================================
Build-Date: 2010-10-19 16:46:14
Revision: 3592
Is-Local-Build: true

Identification: JOSM/1.5 (3592 SVN en)
Memory Usage: 67 MB / 989 MB (15 MB allocated, but free)
Java version: 1.6.0_20, Sun Microsystems Inc., Java HotSpot(TM) Client VM
Operating system: Windows 7

Plugin: pdfimport (23703)
Plugin: validator (23192)
Plugin: wmsplugin (23454)

java.lang.NullPointerException
  at pdfimport.PDFStreamProcessor.getColor(PDFStreamProcessor.java:275)
  at 
pdfimport.PDFStreamProcessor.updateInfoFromState(PDFStreamProcessor.java:269)
  at pdfimport.PDFStreamProcessor.parsePath(PDFStreamProcessor.java:152)
  at pdfimport.PDFStreamProcessor.addObject(PDFStreamProcessor.java:96)
  at pdfimport.PDFStreamProcessor.process(PDFStreamProcessor.java:84)
  at pdfimport.PDFStreamProcessor.process(PDFStreamProcessor.java:81)
  at pdfimport.LoadPdfDialog.loadPDF(LoadPdfDialog.java:384)
  at pdfimport.LoadPdfDialog.access$700(LoadPdfDialog.java:44)
  at pdfimport.LoadPdfDialog$8.run(LoadPdfDialog.java:234)
  at pdfimport.LoadPdfDialog$11.run(LoadPdfDialog.java:345)
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
======================================
More information about the Talk-lv mailing list