[Talk-lv] PDF procesēsana - 2.0

cuu508 at gmail.com cuu508 at gmail.com
Tue Oct 26 18:36:23 BST 2010


Šī kļūda man arī gadījās, bet bija pavisam viegli izlabojama -- ielāps
pielikumā un spraudnis saitē:

http://dl.dropbox.com/u/244687/pdfimport.jar

Ar citu PDF gadījās vēl atšķirīga kļūda kaut kur PDF lasīšanas bibliotēkas
iekšpusē, tur pagaidām uz ātru roku risinājums nav radies:

java.lang.RuntimeException:
it.stefanochizzolini.clown.tokens.FileFormatException: Malformed dictionary.
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.Contents.load(Contents.java:291)
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.Contents.<init>(Contents.java:83)
at it.stefanochizzolini.clown.documents.Page.getContents(Page.java:490)
at pdfimport.LoadPdfDialog.loadPDF(LoadPdfDialog.java:438)
at pdfimport.LoadPdfDialog.access$800(LoadPdfDialog.java:46)
at pdfimport.LoadPdfDialog$9.run(LoadPdfDialog.java:244)
at pdfimport.LoadPdfDialog$13.run(LoadPdfDialog.java:400)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:636)
Caused by: it.stefanochizzolini.clown.tokens.FileFormatException: Malformed
dictionary.
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.moveNext(Parser.java:415)
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObjects(Parser.java:635)
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObject(Parser.java:617)
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObjects(Parser.java:637)
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObject(Parser.java:617)
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObjects(Parser.java:637)
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObject(Parser.java:621)
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObjects(Parser.java:637)
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObject(Parser.java:621)
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObjects(Parser.java:637)
at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.Contents.load(Contents.java:289)
... 7 more

Problemātiskais PDFs:
http://www.burtniekunovads.lv/sites/default/files/Burtnieku_pagasta_ciemu_grafiska_dala.pdf


2010/10/26 Aivars Miška <allefm at latnet.lv>

> Paldies, zelta vērts plugins!
>
> Tikai neizdevās paspēlēties :-(
>
> Laikam Kolkas pagastam īpatnēji PDF (
> http://www.dundaga.lv/dokumenti/planojums#esosa_situacija)
>
> Mēģinot "Load file" pie visiem kļūda NullPointerException.
>
> Aivars Miška
>
> ===================================================
> Build-Date: 2010-10-19 16:46:14
> Revision: 3592
> Is-Local-Build: true
>
> Identification: JOSM/1.5 (3592 SVN en)
> Memory Usage: 67 MB / 989 MB (15 MB allocated, but free)
> Java version: 1.6.0_20, Sun Microsystems Inc., Java HotSpot(TM) Client VM
> Operating system: Windows 7
>
> Plugin: pdfimport (23703)
> Plugin: validator (23192)
> Plugin: wmsplugin (23454)
>
> java.lang.NullPointerException
>  at pdfimport.PDFStreamProcessor.getColor(PDFStreamProcessor.java:275)
>  at
> pdfimport.PDFStreamProcessor.updateInfoFromState(PDFStreamProcessor.java:269)
>  at pdfimport.PDFStreamProcessor.parsePath(PDFStreamProcessor.java:152)
>  at pdfimport.PDFStreamProcessor.addObject(PDFStreamProcessor.java:96)
>  at pdfimport.PDFStreamProcessor.process(PDFStreamProcessor.java:84)
>  at pdfimport.PDFStreamProcessor.process(PDFStreamProcessor.java:81)
>  at pdfimport.LoadPdfDialog.loadPDF(LoadPdfDialog.java:384)
>  at pdfimport.LoadPdfDialog.access$700(LoadPdfDialog.java:44)
>  at pdfimport.LoadPdfDialog$8.run(LoadPdfDialog.java:234)
>  at pdfimport.LoadPdfDialog$11.run(LoadPdfDialog.java:345)
>  at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
> ======================================
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-lv mailing list
> Talk-lv at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lv/attachments/20101026/a363fe3f/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: colorspace.patch
Type: text/x-patch
Size: 510 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lv/attachments/20101026/a363fe3f/attachment.bin>


More information about the Talk-lv mailing list