[Talk-lv] Ciemi

AivarsB vrs.brt at gmail.com
Wed Dec 19 13:05:01 GMT 2012


Piekrītu, ka šādā formulējumā dati ir brīvi. Nebiju šo punktu (46)
apskatījies. Izlasīju tikai punktu 57 un cēlu paniku.


Pie tēmas. Es vēlreiz ieskatījos "autortiesību likumā".
"6. Pants. Neaizsargājamie darbi:
...
3) kartes, kuru sagatavošanu un lietošanu nosaka normatīvie akti;
...
"

Tātad, ja LĢIA visas kartes "sagatavošanu un lietošanu nosaka normatīvie
akti" ... tad visas LĢIA veidotas kartes ir neaizsargājami darbi???


A.

2012/12/19 Raitis U. <raitisx at gmail.com>

> 45. Oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus publisko. Katrai
> vietvārdu piešķīrējinstitūcijai ir pienākums nodrošināt tās piešķirto
> oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu pieejamību lietotājiem.
>
> 46. Vietvārdu informāciju padara publiski pieejamu:
> 46.1. apkopojot un publicējot to vietvārdu katalogos, vārdnīcās un kartēs;
> 46.2. brīvpieejas tīmekļa vietnēs;
> 46.3. pēc privātpersonas vai iestādes pieprasījuma - nodrošinot tai pieeju
> datiem šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.
>
> Es nezinu kā vēl skaidrāk var uzrakstīt ka šie dati ir Public Domain...
> Par maksu ir sagatavošana lietotājam vēlamā formā un 54. punktā minētais.
>
>
> 2012/12/19 AivarsB <vrs.brt at gmail.com>
>
>> Punkts 57 nosaka, ka dala informacijas pieejama bez maksas. Google maps
>> informacija ari ir pieejama bez maksas.
>>
>> On Dec 17, 2012 11:33 AM, "Raitis U." <raitisx at gmail.com> wrote:
>>
>> jau gaidīju :p
>> http://www.likumi.lv/doc.php?id=243610
>> 57.punkts
>>
>>
>>
>>
>> 2012/12/17 Pēteris Brūns <peteris.bruns at gmail.com>
>> >
>> > Šorezi būšu ļaunais :)
>> > Kā ir ar tās viet...
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-lv mailing list
>> Talk-lv at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv
>>
>>
>
> _______________________________________________
> Talk-lv mailing list
> Talk-lv at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lv/attachments/20121219/273a588d/attachment.html>


More information about the Talk-lv mailing list