[Talk-lv] Neliela atskaite par OSM Jelgavu 2012

Pēteris Krišjānis pecisk at gmail.com
Sun Sep 9 10:16:35 BST 2012


Sveiki!

Vakar notika vēl viens foršs kartēšanas pasākums Jelgavā, kuru
organizēja Mārtiņš Mednis - paldies viņam par to!

Kopā bijām 7 cilvēki, kas izveidoja trīs komandas. Divas no tām apsekoja
Jelgavas centru, viena devās varonīgi neapgūtajos un maz kartētajos
Pārlielupes plašumos. 

Rezultāti sāk lēnām parādīties kartē. Pasākums arī bija plānots kā
Jelgavas kartēšanas kopienas "piešķilšana" un savā ziņā tas arī izdevās.

Vēl mēs ar Viesturu papildus laiku veltījām ģeodēzisko punktu fiziskai
apsekošanai un izvēlei, lai varētu daudz veiksmīgāk "pievilkt" Bing
satelīt/ortfoto. Šobrīd darbs vēl noris, un rezultāti ar izmantojamiem
datiem tiks publicēti šodien vai rīt. Ja šī metode nostrādās, to varēs
izmantot arī citās pilsētās.

Paldies visiem dalībniekiem - Viesturam, Mārtiņam, Rūdolfam, Anitai,
Arvim, Līgai - par ņemto dalību!

Lai sokas,
Pēteris.
More information about the Talk-lv mailing list