[Talk-lv] Pagrieziens no A1 uz Muižas ielu (Ādaži)

Janis Elmeris janis.elmeris at intelligentsystems.lv
Wed Feb 27 12:45:29 UTC 2013


osrm.at/2ur <http://osrm.at/2ur>

Vai te OSM ir pagriezienu ierobežojumu kļūda, vai tur notiek kaut kādi 
remontdarbi?

Ir diezgan liela iespēja, ka tā ir kļūda, jo turpat blakus bija cita 
pagriezienu ierobežojumu kļūda, kas bija acīmredzama un kuru tāpēc es 
jau salaboju (pa A1 no krustojuma ar Muižas ielu Ainažu virzienā 
nevarēja izbraukt cauri brauktuvju savienošanās punktam; tur acīmredzot 
vajadzēja ierobežojumus analoģiki sadalošās joslas otram galam apakšā, 
bet bija sajaukti vietām "from" un "to" posmi).

Jānis


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lv/attachments/20130227/1c2b04ba/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: bfbbjfif.png
Type: image/png
Size: 298898 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lv/attachments/20130227/1c2b04ba/attachment-0001.png>


More information about the Talk-lv mailing list