[Talk-lv] Autoceļi ārpus apdzīvotām vietām - residential?

Janis Elmeris janis.elmeris at intelligentsystems.lv
Fri May 24 14:53:54 UTC 2013


On 2013.05.24. 17:35, Rich wrote:
> On 05/24/2013 05:24 PM, Janis Elmeris wrote:
>> "highway=residential" izņēmu, bet vai tā vietā vajadzētu kaut ko citu
>> ielikt, piemēram, "highway=road", lai būtu skaidrs, ka tā relācija ir 
>> ceļš?
>
> tikai ne road !
> ja nav nekas konkreets, tad unclassified
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements#Way>
Šeit — http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway — rakstīts, ka 
"unclassified" jālieto mazas nozīmes ceļiem. Man gan pašam pēc nosaukuma 
arī vispirms likās, ka tas jāliek tādiem ceļiem, kuriem nozīme nav 
skaidri noteikta, vai nav zināma (vai — kā šajā gadījumā — nav vienota), 
bet tur speciāli piekodināts tajos gadījumos "unclassified" nelietot...

"highway=unclassified: To be used for minor roads in the public road 
network which are not residential and of a lower classification than 
tertiary. Please do not use this as a marker for roads where the 
classification is unknown, for which "highway=road" should be used."

Jānis

>
>> Lai gan http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway rakstīts, ka
>> "highway=road" ir domāts kā pagaidu tags ceļiem, kuriem nav zināma
>> klasifikācija. Relācijā ietilpstošajiem ceļiem klasifikācija var būt
>> zināma, bet katram cita, un tāpēc visai relācijai nevar ielikt tikai 
>> vienu.
>>
>> Relācijai "Liepāja-Lietuvas robeža" varēju ielikt "highway=trunk", jo
>> visi posmi bija "highway=trunk".
>>
>> Jānis
> ...

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lv/attachments/20130524/75cf1251/attachment.html>


More information about the Talk-lv mailing list