[Talk-lv] nevienojam landuse un ielas

Jean-Marc Gailis - Jānis-Marks Gailis jm-gailis at fai-vianet.fr
Thu Aug 21 12:56:29 UTC 2014


Sorry, bet ārzemēs relations nekādu problēmu nerada, visi tāpat turpina
modificēt OSM. (Piemēram Francijā kur esmu biedrībā.)
Citādi, kā var vienkārši zīmēt robežas?

Relations ir jāmāk izmantot, iesācēji visbiežāk sāk ar vienkāršu ceļa
zīmēšanu, vai ar POI zīmēšanu.


Jānis-Marks Gailis
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0xB76A9DF4.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 8332 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lv/attachments/20140821/26ef628b/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 884 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lv/attachments/20140821/26ef628b/attachment.sig>


More information about the Talk-lv mailing list