[Talk-lv] nevienojam landuse un ielas

Jean-Marc Gailis - Jānis-Marks Gailis jm-gailis at fai-vianet.fr
Thu Aug 21 12:58:52 UTC 2014


Bet es piebilšu vienu lietu: jums tie ceļi tači ir plātāki nekā tas way
vien.
Ja jums ceļa platums ir 5 metri, tad landuse jāliek pēc 2.5 metriem no
way.

Jānis-Marks Gailis
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0xB76A9DF4.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 8332 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lv/attachments/20140821/c9f313b9/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 884 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lv/attachments/20140821/c9f313b9/attachment.sig>


More information about the Talk-lv mailing list