Bet kā Cēsīs ar vietu kur varētu aprunāties? Var jau būt ka var darīt tā.. kad no sākuma pārrunas iekš vidzemes augstskolas.. un pēc tam dodamies uz Cēsīm.<br><br><div class="gmail_quote">piektdiena, 2009, 24 jūlijs 12:13 Peteris Krisjanis <span dir="ltr"><<a href="mailto:pecisk@gmail.com">pecisk@gmail.com</a>></span> rakstīja:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">Cēsis būtu kruta, es kā vietējais varētu labi ar info palīdzēt, tā kā<br>
pagaidām vēl esmu bez GPS (bet ir plāni to iegādāt) :)<br>
<br>
Lai sokas,<br>
Pēteris.<br>
<br>
piektdiena, 2009, 24 jūlijs 10:55 lietotājs Jānis<br>
Bebrītis<<a href="mailto:beaver@inbox.lv">beaver@inbox.lv</a>> rakstīja:<br>
<div><div></div><div class="h5">> Personīgi man jau ir savtīga interese par Vidzemi, bet ja tāds bars<br>
> uzbruks Valmierai, tad man nebūs ko darīt kad uznāks logojamais<br>
> garīgais. Kā būtu ar Cēsīm?<br>
><br>
><br>
><br>
> On Thu, 2009-07-23 at 17:02 +0300, <a href="mailto:uldics@gmail.com">uldics@gmail.com</a> wrote:<br>
>> Semināru par to kā mapot varbūt gluži nē, jo<br>
>> 1. nav mums jāizgudro velosipēds, tam nav ne seminārs ne brainstormings<br>
>> vajadzīgs,<br>
>> 2. grūti atcerēties no semināra daudz sīku lietu, tam labāk rakstīti<br>
>> noteikumi, vadlīnijas,<br>
>> bet<br>
>> 1. mapping party gan būtu laba lieta, tikai vajag atrast vietu, kas<br>
>> vajadzīga samapot,<br>
>> 2. sabiedrisks pasākums ļautu iepazīties un saliedētu mūsu izkaisīto baru,<br>
>> 3. apspriest mappinga un OSM popularizēšanas best practices<br>
>> gan varētu.<br>
>> p.s. kas šim ir kopīgs ar "Augstas kvalitātes treku priekšrocības" ?<br>
>> uldics<br>
>><br>
>><br>
>> On Thu, 23 Jul 2009 16:35:16 +0300, Viesturs Zarins<br>
>> <<a href="mailto:viesturs.zarins@mii.lu.lv">viesturs.zarins@mii.lu.lv</a>> wrote:<br>
>><br>
>> > Vispār derētu sanākt kopā, uzcirst semināru par mapping best practices.<br>
>> ><br>
>> > Viesturs<br>
>> ><br>
>> > Instigater wrote:<br>
>> >> Lūk, ko var panākt ar labu treku un nedaudz fotogrāfiskās atmiņas<br>
>> >> galvā. ;-)<br>
>> >> <a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=56.99462&lon=23.91898&zoom=17&layers=B000FTF" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/?lat=56.99462&lon=23.91898&zoom=17&layers=B000FTF</a><br>

>> >><br>
>> >> Instigater<br>
>> >><br>
>> >> _______________________________________________<br>
>> >> Talk-lv mailing list<br>
>> >> <a href="mailto:Talk-lv@openstreetmap.org">Talk-lv@openstreetmap.org</a><br>
>> >> <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv</a><br>
>> >><br>
>> ><br>
>> > _______________________________________________<br>
>> > Talk-lv mailing list<br>
>> > <a href="mailto:Talk-lv@openstreetmap.org">Talk-lv@openstreetmap.org</a><br>
>> > <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv</a><br>
>><br>
>><br>
>><br>
><br>
><br>
> --<br>
> This message has been scanned for viruses and<br>
> dangerous content by MailScanner, and is<br>
> believed to be clean.<br>
><br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> Talk-lv mailing list<br>
> <a href="mailto:Talk-lv@openstreetmap.org">Talk-lv@openstreetmap.org</a><br>
> <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv</a><br>
><br>
<br>
<br>
<br>
</div></div><font color="#888888">--<br>
mortigi tempo<br>
Pēteris Krišjānis<br>
</font><div><div></div><div class="h5"><br>
_______________________________________________<br>
Talk-lv mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-lv@openstreetmap.org">Talk-lv@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>