<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
    Pārliku uz pdfbox - labāka PDF parsēšanas bibliotēka no Apaches.<br>
    Problemātiskais PDFs tagad parsējas, bet viņš nelaimīgā kārtā satur
    tikai bildes, tākā no importa maza jēga. Jātaisa WMS slānis.<br>
    Ieliku spraudni oficiālajā pluginu sarakstā, ņemiet caur Preferences
    -> Plugins -> Download list.<br>
    <br>
    Viesturs<br>
    <br>
    On 2010.10.26. 20:36, <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:cuu508@gmail.com">cuu508@gmail.com</a> wrote:
    <blockquote
      cite="mid:AANLkTi=LbEgJi_7qTh=M=q-xNV2kjoq3yxED8DtxdAAL@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div>Šī kļūda man arī gadījās, bet bija pavisam viegli izlabojama
        -- ielāps pielikumā un spraudnis saitē:</div>
      <div><br>
      </div>
      <div><a moz-do-not-send="true"
          href="http://dl.dropbox.com/u/244687/pdfimport.jar">http://dl.dropbox.com/u/244687/pdfimport.jar</a></div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Ar citu PDF gadījās vēl atšķirīga kļūda kaut kur PDF
        lasīšanas bibliotēkas iekšpusē, tur pagaidām uz ātru roku
        risinājums nav radies:</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>
        <div>java.lang.RuntimeException:
          it.stefanochizzolini.clown.tokens.FileFormatException:
          Malformed dictionary.</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.Contents.load(Contents.java:291)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.Contents.<init>(Contents.java:83)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.Page.getContents(Page.java:490)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
          pdfimport.LoadPdfDialog.loadPDF(LoadPdfDialog.java:438)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
          pdfimport.LoadPdfDialog.access$800(LoadPdfDialog.java:46)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
          pdfimport.LoadPdfDialog$9.run(LoadPdfDialog.java:244)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
          pdfimport.LoadPdfDialog$13.run(LoadPdfDialog.java:400)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
          java.lang.Thread.run(Thread.java:636)</div>
        <div>Caused by:
          it.stefanochizzolini.clown.tokens.FileFormatException:
          Malformed dictionary.</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.moveNext(Parser.java:415)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObjects(Parser.java:635)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObject(Parser.java:617)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObjects(Parser.java:637)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObject(Parser.java:617)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObjects(Parser.java:637)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObject(Parser.java:621)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObjects(Parser.java:637)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObject(Parser.java:621)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.tokens.Parser.parseContentObjects(Parser.java:637)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>at
it.stefanochizzolini.clown.documents.contents.Contents.load(Contents.java:289)</div>
        <div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>...
          7 more</div>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Problemātiskais PDFs: <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.burtniekunovads.lv/sites/default/files/Burtnieku_pagasta_ciemu_grafiska_dala.pdf">http://www.burtniekunovads.lv/sites/default/files/Burtnieku_pagasta_ciemu_grafiska_dala.pdf</a></div>
      <div><br>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">2010/10/26 Aivars Miška <span dir="ltr"><<a
            moz-do-not-send="true" href="mailto:allefm@latnet.lv">allefm@latnet.lv</a>></span><br>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt
          0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204);
          padding-left: 1ex;">
          Paldies, zelta vērts plugins!<br>
          <br>
          Tikai neizdevās paspēlēties :-(<br>
          <br>
          Laikam Kolkas pagastam īpatnēji PDF (<a moz-do-not-send="true"
href="http://www.dundaga.lv/dokumenti/planojums#esosa_situacija"
            target="_blank">http://www.dundaga.lv/dokumenti/planojums#esosa_situacija</a>)<br>
          <br>
          Mēģinot "Load file" pie visiem kļūda NullPointerException.<br>
          <br>
          Aivars Miška<br>
          <br>
          ===================================================<br>
          Build-Date: 2010-10-19 16:46:14<br>
          Revision: 3592<br>
          Is-Local-Build: true<br>
          <br>
          Identification: JOSM/1.5 (3592 SVN en)<br>
          Memory Usage: 67 MB / 989 MB (15 MB allocated, but free)<br>
          Java version: 1.6.0_20, Sun Microsystems Inc., Java
          HotSpot(TM) Client VM<br>
          Operating system: Windows 7<br>
          <br>
          Plugin: pdfimport (23703)<br>
          Plugin: validator (23192)<br>
          Plugin: wmsplugin (23454)<br>
          <br>
          java.lang.NullPointerException<br>
            at
          pdfimport.PDFStreamProcessor.getColor(PDFStreamProcessor.java:275)<br>
            at
pdfimport.PDFStreamProcessor.updateInfoFromState(PDFStreamProcessor.java:269)<br>
            at
          pdfimport.PDFStreamProcessor.parsePath(PDFStreamProcessor.java:152)<br>
            at
          pdfimport.PDFStreamProcessor.addObject(PDFStreamProcessor.java:96)<br>
            at
          pdfimport.PDFStreamProcessor.process(PDFStreamProcessor.java:84)<br>
            at
          pdfimport.PDFStreamProcessor.process(PDFStreamProcessor.java:81)<br>
            at pdfimport.LoadPdfDialog.loadPDF(LoadPdfDialog.java:384)<br>
            at pdfimport.LoadPdfDialog.access$700(LoadPdfDialog.java:44)<br>
            at pdfimport.LoadPdfDialog$8.run(LoadPdfDialog.java:234)<br>
            at pdfimport.LoadPdfDialog$11.run(LoadPdfDialog.java:345)<br>
            at java.lang.Thread.run(Unknown Source)<br>
          ======================================
          <div>
            <div class="h5"><br>
              <br>
              <br>
              _______________________________________________<br>
              Talk-lv mailing list<br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:Talk-lv@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-lv@openstreetmap.org</a><br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv"
                target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv</a><br>
            </div>
          </div>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <pre wrap="">
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
_______________________________________________
Talk-lv mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Talk-lv@openstreetmap.org">Talk-lv@openstreetmap.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>