Piekrītu, ka šādā formulējumā dati ir brīvi. Nebiju šo punktu (46) apskatījies. Izlasīju tikai punktu 57 un cēlu paniku.<br><br><br>Pie tēmas. Es vēlreiz ieskatījos "autortiesību likumā". <br>"6. Pants. Neaizsargājamie darbi:<br>
...<br>3) kartes, kuru sagatavošanu un lietošanu nosaka normatīvie akti;<br>... <br>"<br><br>Tātad, ja LĢIA visas kartes "sagatavošanu un lietošanu nosaka normatīvie akti" ... tad visas LĢIA veidotas kartes ir neaizsargājami darbi???<br>
<br><br>A.<br><br><div class="gmail_quote">2012/12/19 Raitis U. <span dir="ltr"><<a href="mailto:raitisx@gmail.com" target="_blank">raitisx@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div class="im HOEnZb"><div dir="ltr"><div>45. Oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus publisko. Katrai vietvārdu piešķīrējinstitūcijai ir pienākums nodrošināt tās piešķirto oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu pieejamību lietotājiem.</div>

<div><br></div><div>46. Vietvārdu informāciju padara publiski pieejamu:</div><div>46.1. apkopojot un publicējot to vietvārdu katalogos, vārdnīcās un kartēs;</div><div>46.2. brīvpieejas tīmekļa vietnēs;</div><div>46.3. pēc privātpersonas vai iestādes pieprasījuma – nodrošinot tai pieeju datiem šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.</div>

<div><br></div><div>Es nezinu kā vēl skaidrāk var uzrakstīt ka šie dati ir Public Domain...</div><div>Par maksu ir sagatavošana lietotājam vēlamā formā un 54. punktā minētais.</div></div></div><div class="HOEnZb"><div class="h5">
<div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">
2012/12/19 AivarsB <span dir="ltr"><<a href="mailto:vrs.brt@gmail.com" target="_blank">vrs.brt@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<p>Punkts 57 nosaka, ka dala informacijas pieejama bez maksas. Google maps informacija ari ir pieejama bez maksas. </p>
<p></p><blockquote type="cite"><div>On Dec 17, 2012 11:33 AM, "Raitis U." <<a href="mailto:raitisx@gmail.com" target="_blank">raitisx@gmail.com</a>> wrote:<br><br><div>jau gaidīju :p</div><a href="http://www.likumi.lv/doc.php?id=243610" target="_blank">http://www.likumi.lv/doc.php?id=243610</a><br>


<div>57.punkts</div></div><p><font color="#500050"></font></p><div><font color="#500050"><br><br><br>2012/12/17 Pēteris Brūns <<a href="mailto:peteris.bruns@gmail.com" target="_blank">peteris.bruns@gmail.com</a>><br>

><br>> Šorezi būšu ļaunais :)<br></font></div><font color="#500050">> Kā ir ar tās viet...</font><p></p><div>
<br>_______________________________________________<br>
Talk-lv mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-lv@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-lv@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv</a><br>
<br></div></blockquote><p></p>
</blockquote></div><br></div>
</div></div><br>_______________________________________________<br>
Talk-lv mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-lv@openstreetmap.org">Talk-lv@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv</a><br>
<br></blockquote></div><br>