<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000099" bgcolor="#FFFFFF">
    <a class="route-link" href="http://osrm.at/2ur">osrm.at/2ur</a><br>
    <br>
    Vai te OSM ir pagriezienu ierobežojumu kļūda, vai tur notiek kaut
    kādi remontdarbi?<br>
    <br>
    Ir diezgan liela iespēja, ka tā ir kļūda, jo turpat blakus bija cita
    pagriezienu ierobežojumu kļūda, kas bija acīmredzama un kuru tāpēc
    es jau salaboju (pa A1 no krustojuma ar Muižas ielu Ainažu virzienā
    nevarēja izbraukt cauri brauktuvju savienošanās punktam; tur
    acīmredzot vajadzēja ierobežojumus analoģiki sadalošās joslas otram
    galam apakšā, bet bija sajaukti vietām "from" un "to" posmi).<br>
    <br>
    Jānis<br>
    <br>
    <img src="cid:part2.08020306.07080907@intelligentsystems.lv" alt=""><br>
  </body>
</html>