[OSM-talk-nl] Fouteldingen eerste upload

ante at ffii.org ante at ffii.org
Mon Aug 6 17:24:34 BST 2007


On Sun, August 5, 2007 11:38 pm, daan wrote:
>
> Beste mensen,
>
> Zoals eerder aangegeven heb ik vandaag me eerste (test) meeting gedaan.
> Ik heb het gebiedje rondom mijn huis gelopen en alles succesvol in JOSM
> geïmporteerd en geedit, met een beetje hulp van de video's.
>
> Nu ik klaar ben zou ik de gegevens graag naar de server sturen, alleen ik
> krijg steeds foudmeldingen en ik kan niet vinden wat ze betekenen en krijg
> ze niet weg.
>
> De meldingen:
> Warnings
> Segments with tags (5)

Je mag tags alleen aan ways toevoegen, niet aan segments.

>  org.openstreetmap.josm.plugins.validator.TestError at 1747815
>  org.openstreetmap.josm.plugins.validator.TestError at e988c6
>  org.openstreetmap.josm.plugins.validator.TestError at d6a9a4
>  org.openstreetmap.josm.plugins.validator.TestError at 3fc9b6
>  org.openstreetmap.josm.plugins.validator.TestError at 57a1c7
> Unordered ways (2)

De segmenten moeten ook op volgorde zitten. Ergens in het menu staat
"order segments".


>  org.openstreetmap.josm.plugins.validator.TestError at 1116790
>  org.openstreetmap.josm.plugins.validator.TestError at 1eff71e
> Unnamed ways (1)

Voeg naam aan weg toe.


>  org.openstreetmap.josm.plugins.validator.TestError at cd5b3d
> Other
>  Reused segments (1)
>  org.openstreetmap.josm.plugins.validator.TestError at 1eb96d6
>

vriendelijke groet,
cordialmente,

AnteMore information about the Talk-nl mailing list