[OSM-talk-nl] replacing "personal data" with "AND data"

Rik van der Helm rik at the-quickest.com
Tue Jul 31 15:26:18 BST 2007


> Ik dacht dat bospaden en zo als highway=track gebouwd moest worden?
of highway=bridleway,highway=cycleway,highway=footway

Is dus afhankelijk van het toegestane gebruik. In UK goed te doen, omdat
alles daar helder met bordjes staat aangegeven. In Nederland is dat vaak
veel minder duidelijk. 

Ik zag dat in de proposed features een andere benadering aanwezig is
waarbij alle paden route=path worden en daarnaast één of meer tags
kunnen krijgen.
<tag k="route" v="path"/>
<tag k="bicycle" v="yes"/>
<tag k="horse" v="yes"/>
<tag k="snowmobile" v="yes"/>
<tag k="xc_ski" v="yes"/>
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Proposed_features/Trail
Dit lijkt mij een beter te gebruiken methode in Nederland.

Groet, Rik
http://www.opentrail.net
More information about the Talk-nl mailing list