[OSM-talk-nl] Nieuwe statistieken

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Fri Jun 1 14:04:46 BST 2007


Laat het ons niet tegenhouden om het op de wiki te plaatsen en te
vermelden dat de CBS/Kadaster gemeente kaart is gebruikt om de
statistieken te genereren. Dat is toch prima?

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070601/ff5f696d/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list