[OSM-talk-nl] Parallelsnelwegen

Pim Moerenhout pim.moerenhout at xs4all.nl
Fri Jun 1 22:50:44 BST 2007


Het viel mij op dat de parallel snelwegen er niet ingetekend zijn, bijv
bij Rotterdam. Mij lijkt dat, wil je met de kaarten kunnen navigeren, dat
deze parallel wegen wel noodzakelijk zijn.
Klopt mijn redenering, of zijn er andere redenen om ze niet in te tekenen?

Pim

More information about the Talk-nl mailing list