[OSM-talk-nl] locatiegegevens brievenbussen (fwd)

Klaas van Gend klaas.van.gend at mvista.com
Tue Jun 5 12:16:56 BST 2007


Stefan de Konink wrote:
> Danny Maas schreef:
>> Of de inspanning van het vrijgeven. Een bestand maken met coordinaten
>> van iets heeft natuurlijk altijd handmatige arbeid nodig, en dat moet
>> betaald worden.
> 
> Texaco gaat/heeft me een wegenkaart + adressen bestand
> opsturen/opgestuurd. Dus het kan wel gewoon 'gratis' :)

Als je hier wat mee kan doen, dan klinkt dat als een bron voor een
interessant persbericht!-- 
Met vriendelijke groet, Best regards,

Klaas van Gend

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3765 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070605/59771f7b/attachment.bin>


More information about the Talk-nl mailing list