[OSM-talk-nl] Rijrichting

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Fri Jun 8 12:28:15 BST 2007


Dit zou gedeeltelijk de oplossing kunnen zijn. De beperkingen heten in
navigatie-jargon "turn-restrictions". Een deel van deze restrictions
wordt automatisch correct gemodeleerd wanneer het oneway principe wordt
gemodeleerd, wanneer in het geval van het voorbeeld dat een dergelijke
"linksaf"-straat tóch 2 richtingen heeft i.p.v. een richting tegen de
kruising in, dan dienen inderdaad losse wegzijden te worden gemodeleerd,
desnoods voor een korte afstand.

Berend Dekens schreef:
> Rob Aerts wrote:
> > soms heb je een kruispunt waar je bv alleen rechtdoor/rechtsaf mag
> > (http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Nederlands-Verkeersbord-D6.png)
>
> > ondersteund OSM dit ? en zoja hoe
>
>
> > ------------------------------------------------------------------------
>
> > _______________________________________________
> > Talk-nl mailing list
> > Talk-nl at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
> Kun je niet het kruispunt met meerdere banen modelleren en dan oneway
> aangeven?
>
> Berend

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070608/75a69364/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list