[OSM-talk-nl] [Fwd: Een beetje spammerig; wat stond er vrijdag in de PZC?]

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Fri Jun 8 16:11:43 BST 2007


Vandaag zijn wij blij verrast met meer dan een a4 aan ruimte in het
economisch katern van de Provinciaalse Zeeuwse Courant. Het is een stuk
in 2 delen geworden:

Presentatie 3DSite:
http://www.pzc.nl/internationaal/economie/article1499253.ece

OpenStreetMap:
http://www.pzc.nl/internationaal/economie/article1499263.ece

Leuke publiciteit in de Zeeuwse regio, ik ben benieuwd welke balletjes
er aan het rollen gaan!

Met vriendelijke groet,


	

3DSite - Milo van der Linden - CTO
Groenedijk 12, 4441 TJ  Ovezande (Zeeland, Nederland)
milo at 3dsite.nl <mailto:milo at 3dsite.nl>
http://www.3dsite.nl


<skype:milovanderlinden?chat> 	 
 


De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door andere dan de
geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derde is niet
toegestaan. Kopiëren en/of misbruiken van ingesloten afbeeldingen en/of
bestanden is wettelijke verboden en strafbaar. 3DSite staat niet in voor
de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdig ontvangst daarvan. Op al onze leveringen,
aanbiedingen en verkopen zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden,
zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Middelburg. 3DSite

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070608/323f9cfd/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 4220 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070608/323f9cfd/attachment.gif>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070608/323f9cfd/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list