[OSM-talk-nl] video tutorial

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Fri Jun 15 15:17:29 BST 2007


http://sourceforge.net/projects/camstudio/ is naast gratis ook nog Open
Source, iets dat wij altijd fijn vinden!


Danny Maas schreef:
> Ik heb 'm naar DIVX geconverteerd.
>
> Hier is'tie te bekijken:
>
> http://stage6.divx.com/user/dmace/video/1320824/JOSM-Introduction
> <http://stage6.divx.com/user/dmace/video/1320824/JOSM-Introduction>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>   


-- 


	

Milo van der Linden
mlinden at zeelandnet.nl <mailto:mlinden at zeelandnet.nl>
milovanderlinden at gmail.com <mailto:milovanderlinden at gmail.com>
milo at 3dsite.nl <mailto:milo at 3dsite.nl>
http://www.3dsite.nl

	  	

De informatie in dit bericht reflecteerd mijn persoonlijke mening en
niet die van een bedrijf of instantie. Aan de informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Indien dit bericht onderdeel is van een forum,
mailing-list of community dan gelden automatisch de bijbehorende
voorwaarden.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070615/aa7bcf1b/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070615/aa7bcf1b/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list