[OSM-talk-nl] Onderzoek Verplaatsingsgedrag

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Sat Jun 16 11:27:08 BST 2007


Uiteraard is dat zinvol. en wel om het volgende:
- De tracks kunnen worden gebruikt om bestaande segmenten, nodes en ways
te corrigeren op positie. Dit gaat terug naar de oorsprong van GPS. In
GPS komen nog al wat afwijkingen voor, in de begintijd van GPS werden
basis-stations opgesteld die soms wel een week lang punt-data verzamelde
op één vaste plek. Deze data werd vervolgens gemiddeld en geprocessed om
tot een acceptabele locatie te komen. M.a.w. hoe meer punten je hebt,
hoe nauwkeuriger je een werkelijk punt kunt schatten.

- De ruwe data kan worden gebruikt om segmenten te genereren. Deze
kunnen dan later worden gebruikt door mensen die wél metadata hebben
vergaard om de informatie volledig te maken.

Mijn idee is dat het niet meteen perfecte data hoeft te zijn, maar dat
je gaandeweg samen werkt aan het steeds verder verfijnen en verbeteren
van de ruwe schetsen.

Zelf ben ik in contact met een track& trace-oplossingen leverancier om
ook de ruwe tracks aan te laten leveren, zonder voertuig welliswaar
zodat er geen privacy gegevens worden geschonden.

De data omtrent het verplaatsingsgedrag is dus volgens mij meer dan welkom.


Martijn van Exel schreef:
> Dag allen,
>
> Ik stuitte op een  onderzoek naar verplaatsingsgedrag dat door TU  
> Delft wordt gedaan[1]. Een onderdeel van dit onderzoek bestaat uit  
> het vezamelen van traces:
>
> 'In het vervolgonderzoek wordt van een groot aantal huishoudens uit  
> Amersfoort, Zeewolde en Veenendaal het verplaatsingsgedrag gemeten  
> door ze een week lang een GPS-ontvanger mee te geven.'
>
> Heeft iemand deze mensen al eens benaderd om deze traces te mogen  
> gebruiken voor osm?
> Is dit sowieso zinvol (aangezien de traces niet voorzien zijn van  
> enige metadata...)?
>
> Fijn weekend,
>
> Martijn
>
> [1] http://www.verplaatsingsgedrag.nl/
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
>   


-- 


	

Milo van der Linden
mlinden at zeelandnet.nl <mailto:mlinden at zeelandnet.nl>
milovanderlinden at gmail.com <mailto:milovanderlinden at gmail.com>
milo at 3dsite.nl <mailto:milo at 3dsite.nl>
http://www.3dsite.nl

	  	

De informatie in dit bericht reflecteerd mijn persoonlijke mening en
niet die van een bedrijf of instantie. Aan de informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Indien dit bericht onderdeel is van een forum,
mailing-list of community dan gelden automatisch de bijbehorende
voorwaarden.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070616/e5c52197/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070616/e5c52197/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list