[OSM-talk-nl] Grenzen

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Sat Jun 16 14:25:50 BST 2007


Ik weet dat Geodan deze data gratis ter download aanbiedt:

http://www.geodan.nl/es/productos/catalogo-de-datos-geograficos/producten/achtergrondinfo-dataproducten/download/

Weet alleen niet welke rechten er op rusten en of we deze naar OSM
kunnen/mogen kopiëren

Daarnaast heb je natuurlijk de al eerder in de talk besproken CBS
kaarten. Je kan van de wijken kaart namelijk met een GIS pakketje prima
de landgrenzen kaart maken.

Ook hier ken ik de rechten niet.

Is er een shape naar OSM converter?


Rob Aerts schreef:
> wie weet of en hoe de landsgrenzen in OSM zitten ?
> ik zie ze namelijk nergens. Zou wel moeten natuurlijk voor een goede
> kaart, en provincie grenzen zou ook niet verkeerd zijn.
> ik kom er nogal vaak langs hier in het zuiden van Nederland ;)
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>   


-- 


	

Milo van der Linden
mlinden at zeelandnet.nl <mailto:mlinden at zeelandnet.nl>
milovanderlinden at gmail.com <mailto:milovanderlinden at gmail.com>
milo at 3dsite.nl <mailto:milo at 3dsite.nl>
http://www.3dsite.nl

	  	

De informatie in dit bericht reflecteerd mijn persoonlijke mening en
niet die van een bedrijf of instantie. Aan de informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Indien dit bericht onderdeel is van een forum,
mailing-list of community dan gelden automatisch de bijbehorende
voorwaarden.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070616/c4107f87/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070616/c4107f87/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list