[OSM-talk-nl] GPS strategie voor tracken

Ante Wessels ante at ffii.org
Mon Jun 18 10:08:03 BST 2007


On Monday 18 June 2007 10:06, Gert Gremmen wrote:

> Bij ons in delft heb je nog al wat straten die verspingen, dus naa
> rlinks of rechts schuiven,
> 0.5 0f 1 straatbreedte . Heel moeilijk om
> die op de juiste plaats te krijgen.

Is het niet vaak zo dat dan de rooilijn wel recht door loopt, en dat alleen de 
stoep en parkeerplaatsen (links of rechts, lengterichting of dwars) 
veranderen? Een paar jaar later leggen ze de stoep dan weer eens anders. In 
zulke gevallen wil ik de weg dan wel recht door trekken. 

Als de bebouwing verspringt is het wel belangrijk.

vriendelijke groet,
cordialmente,

Ante
More information about the Talk-nl mailing list