[OSM-talk-nl] JOSM: 412 Precondition Failed

Myckel Habets myckel at sdf.lonestar.org
Fri Jun 22 22:45:31 BST 2007


De Changelog op de JOSM site spreekt inderdaad van 14 Mei als laatste
update. Heeft in mijn ogen dan ook niet direct nut om iedere dag een
update te downloaden, als er toch niets veranderd is.

Heb de update reeds gedownload en de "bug" lijkt opgelost te zijn.

Groetens,

Myckel


On Fri, 22 Jun 2007 21:00:03 +0200
Stefan de Konink <skinkie at xs4all.nl> wrote:

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA512
>
> Gert Gremmen schreef:
> > Ook ik heb dat probleem !
> >
> > En waar kunnen  we deze latere versie halen ?
> >
> > De site van de maker spreekt alleen over eind mei !
>
> Kijk voor de grap eens op de wiki:
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/JOSM
>
>
>  josm-latest.jar         22-Jun-2007 03:30  911K
>
> http://www.eigenheimstrasse.de/josm/josm-latest.jar
>
> ajb :)
>
>
> > Zeer demotiverend zulke slecht gesupporte zaken.
>
> Je bent een beetje dom zou Maxima zeggen...
>
>
>
> Stefan
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v2.0.4 (GNU/Linux)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
>
> iD8DBQFGfBwzYH1+F2Rqwn0RClueAJ0TELJINRrRAfzKWjxEnpYcxxtR0wCfR6fa
> sYRhd751PJlGAjiCea6vBMw=
> =lrMW
> -----END PGP SIGNATURE-----
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070622/b9dbf230/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list