[OSM-talk-nl] Statistieken

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Tue Jun 26 21:04:55 BST 2007


Pfff, das een lastige zeg met potlach.

Is het volgende geen mogelijkheid:

Voor highway zijn de tags op dit moment redelijk vast. M.a.w. er zou een
tabelletje in de OSM database kunnen worden geplaatst met alle geldige
tags voor highway. Als dit tabelletje is gemaakt kan vervolgens een
selectie worden uitgevoerd ongeveer zoals:

SELECT * FROM WAYS where key=highway IS NOT NULL and tag NOT IN (SELECT
tag from highwaytaglist)

Is het mogelijk dat een dergelijke controle tabel aan de database wordt
toegevoegd?


Eugene van der Pijll schreef:
> Foppe Benedictus schreef:
>   
>> Offtopic: Gezien de typefoutjes her en der; het is vast niet makkelijk
>> om die even recht te zetten?
>>     
>
> Niet automatisch, nee. Maar ik heb een lijst uitgedraaid, en op de wiki
> gezet. Als we allemaal een paar wegen corrigeren, is dat zo gebeurd. Zie
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Netherlands/Verkeerd_getagd
> .
>
> Eugene
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
>   


-- 


	

Milo van der Linden
mlinden at zeelandnet.nl <mailto:mlinden at zeelandnet.nl>
milovanderlinden at gmail.com <mailto:milovanderlinden at gmail.com>
milo at 3dsite.nl <mailto:milo at 3dsite.nl>
http://www.3dsite.nl

	  	

De informatie in dit bericht reflecteerd mijn persoonlijke mening en
niet die van een bedrijf of instantie. Aan de informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Indien dit bericht onderdeel is van een forum,
mailing-list of community dan gelden automatisch de bijbehorende
voorwaarden.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070626/e7367cb7/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070626/e7367cb7/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list