[OSM-talk-nl] Kan iemand naar kruising A4 - A9 kijken?

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Wed Jun 27 10:39:42 BST 2007


Lambertus schreef:
> Volgens mij is de Potlatch editor trouwens veel te onnauwkeurig in 
> Nederland om echt nuttig te zijn.

Ja. Behalve in Den Haag en Rotterdam.

> PS. Het is daar ten zuidwesten van Amsterdam trouwens een ratjetoe van 
> segments zonder ways... Ook het Amsterdam-Rijnkanaal is op veel plekken 
> dubbel getekend.

Dat hoort zo. Bij grote rivieren wordt de linkeroever en de rechteroever
getekend, en een lijn in het midden. Datlevert op alle resoluties het
beste plaatje. Het A-R-kanaal is op dezelfde manier gedaan.

Eugene
More information about the Talk-nl mailing list