[OSM-talk-nl] 12 april: Workshop Creative Commons en overheidsinformatie

Bas de Lange bas at softwarefreedomday.nl
Fri Mar 23 13:53:22 GMT 2007


Beste Allemaal,

Graag wil ik jullie op deze workshop attenderen: 
http://creativecommons.nl/nieuws/?p=298
"12 april: Workshop CC en overheidsinformatie"

"Op 12 april 2007 organiseert het IViR voor Creative Commons een 
bijeenkomst met als titel: “Bruikbaarheid Creative Commons model voor 
overheidsinformatie”. Doel van de bijeenkomst is het toetsen van de 
voorlopige analyse van juridische knelpunten zoals die naar voren komen 
uit IViR onderzoek naar de bruikbaarheid van Creative Commons licenties 
voor het toegankelijk maken van overheidsinformatie. Tijdens de 
bijeenkomst zijn er presentaties en informele discussies met een groep 
beleidsmakers uit de publieke sector (centrale overheid, mede-overheden, 
ZBO’s) die vanuit hun organisatie te maken hebben met problematiek rond 
het verbeteren van de toegankelijkheid van overheidsinformatie en de 
voorwaarden die aan het gebruik er van mogen, kunnen of moeten worden 
gesteld.

Geïnteresseerden moeten we helaas teleurstellen: deelname aan de 
workshop kan alleen op uitnodiging.
"

Voor alle duidelijkheid. Stichting Kennisland, van de digitale pioniers, 
doen ook
Creative Commons Nederland. Daar moet ongetwijfeld een goede ingang 
zitten, te worden uitgenodigt voor de workshop.


Groet Bas de Lange
More information about the Talk-nl mailing list