[OSM-talk-nl] zelf luchtfoto's maken

Jeroen Dekkers jeroen at vrijschrift.org
Fri Mar 23 22:39:15 GMT 2007


At Fri, 23 Mar 2007 14:16:44 +0100,
Floris Looijesteijn wrote:
> 
> >> het is waarschijnlijk ook nodig om toestemming te hebben van het 
> >> ministerie van defensie, dat wil ik wel proberen te regelen.
> > 
> > huh? hoezo dat?
> 
> Even opgezochten dat dat komt door het koninklijk besluit Luchtfotografie:
> zie bijv: http://www.av-info.nl/info/i_lucht.php

"In de vergunning zijn regels opgenomen waaraan men zich dient te
houden, bijvoorbeeld dat de gemaakte opnamen (met tijdcode!) voor
controle aangeboden dienen te worden aan het Bureau Luchtfotozaken."

Dan kunnen ze mooi aangeven waar alle militaire objecten staan, zodat
we die ook op de kaart kunnen zetten... :-P

Jeroen Dekkers
More information about the Talk-nl mailing list