[OSM-talk-nl] zelf luchtfoto's maken

Rolf Kleef rolf at drostan.org
Tue May 1 12:55:55 BST 2007


hoi,

Om eens een wilde link in de groep te gooien: op What The Hack (bijna 2 
jaar geleden) was een clubje mensen die met radiografische vliegtuigjes 
in de weer was: http://wiki.whatthehack.org/index.php/AerialPhotography

Ik ken die mensen verder niet, maar wie weet, het is zeker een 
geek+nerd-netwerk waar wellicht wel interesse is om meer met hun 
vliegtuigjes te doen :-) En wie weet is daar met goeie ijkpunten en wat 
foto-bewerking toch iets nuttigs mee te doen?

         /-- Groetjes,
        /--- Rolf.

More information about the Talk-nl mailing list