[OSM-talk-nl] Mapping party Leiden op wiki

Myckel Habets myckel at sdf.lonestar.org
Tue May 1 20:46:33 BST 2007


Ik heb de wiki wat geupdate. Ik heb 11 augustus (12 augustus moet nog
bekeken worden) geplanned voor de mapping party.

groeten,

Myckel


On Wed, 25 Apr 2007 08:29:24 +0200
Zoran Kovacevic <zoran at kovacevic.nl> wrote:

> > Betreffende het voorstel van Zoran om per wijken te mappen en niet
> > routes. Ik houd er rekening mee dat indien er mensen van de
> > fietsersbond en andere verenigingen meedoen deze mensen juist
> > liever routes lopen dan kris-kras door een wijk (je zou routes
> > kunnen combineren zodat het grootste gedeelte van een wijk toch
> > beslagen word). Ik ben me er van bewust dat mappen per wijk
> > efficienter voor het project is, maar als dit ten koste gaat van de
> > hoeveelheid mensen die meedoen (dus ook met oog op naamsbekendheid)
> > moeten we ook de wensen van andere deelnemers meenemen. Wellicht is
> > een combinatie van beide ook mogelijk.
>
> Belangrijkste is misschien wel dat iedereen het leuk vindt, en dat
> het hun eigen jeuk oplost. Als dat routes zijn, doe dan zeker routes.
> Dat geldt ook voor 1 of 2 dagen.
>
> > Zoals boven staat zie ikzelf nogal veel "als'en". Ik denk dat het
> > beste is om eens een aantal organisaties hier in Leiden te gaan
> > aanschrijven. Wellicht met een "vragenlijst" over hoe zij over
> > bepaalde dingen denken. Zo verkomen we denk ik overbodig
> > gediscussieer en weten we beter waar we aan toe zijn.
>
> Nodig ze anders uit voor de Rotterdam party van 19/20 mei (en kom
> zelf :) om ideeen op te doen over het opzet en ervaring met editors
> e.d. Verder zijn we bezig met op de zaterdag een discussie-avond op
> te zetten, zou interessant moeten zijn.
> http://www.openstreetmap.nl/archives/8-19-20-mei-eerste-Rotterdamse-mapping-party!.html
>
> Groet, Zoran
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070501/e11def83/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list