[OSM-talk-nl] Nieuwe Kaart van Nederland at Nederkaart

Danny Maas dmace99 at gmail.com
Wed May 2 13:52:06 BST 2007


On 5/2/07, Lambertus <osm at na1400.info> wrote:
>
> Zoran Kovacevic wrote:
> > FYI
> >
> > "De Nieuwe Kaart van Nederland is een initiatief van het Nirov
> > (Ministerie van VROM) en beoogt allerhande ruimtelijke plannen samen te
> > brengen in één kaart: de zogeheten Nieuwe Kaart (de kaart van toekomstig
> > Nederland). Tot voor kort was al het materiaal dat aan deze Nieuwe Kaart
> > ten grondslag lag alleen met professioneel gereedschap toegankelijk.
> > Maar ook het NIROV gaat met de tijd mee en dus is de kaart ook in KMZ
> > format beschikbaar (en dus in Google Earth te bekijken). Registratie is
> > wel vereist, maar de download is vervolgens onder creative commons
> > licentie beschikbaar."
> >
> > http://www.nederkaart.nl/2007/05/01/nieuwe-kaart-van-nederland/
>
> Ik dacht even dat dit een bron van informatie zou kunnen zijn voor
> - Grenzen van gemeente, provincie en waterschappen
> - Bebouwde gebieden (woningen, industriegebieden)
> Maar even de site lezend lijken de bestanden alleen maar plannen voor
> gebieden te bevatten. Dus geen zekerheid dat dit zo wordt en dus dat
> deze infomatie blijvend is, jammer.


Veel informatie is out-dated of incompleet. Dit komt omdat gemeenten zelf de
aanlevering van de data moeten doen.
Heel vaak doen ze dit wel, maar alleen bij de initiatie-fase. Hierdoor is er
alleen start-data te verkrijgen, en geen duidelijke en correcte informatie
over een gebied.
Het gaat puur over planning, en maar weinig over het beschikbaar stellen van
informatie voor de burgers.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070502/8ac938e8/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list