[OSM-talk-nl] Nieuwe Kaart van Nederland at Nederkaart

Jeroen Dekkers jeroen at vrijschrift.org
Wed May 2 14:42:54 BST 2007


At Wed, 2 May 2007 15:14:05 +0200,
Eugene van der Pijll wrote:
> 
> Stefan de Konink schreef:
> > Lama... die bron is opdebouwd uit X lagen die (nog) niet beschikbaar
> > zijn :\ Maar goed, gemeente grenzen willen we ook in Open Street Map.
> > Dus importeren die boel :)
> 
> Niet importeren. De data is vrijgegeven onder de CC-BY licentie;
> we moeten dus de naam van de Nieuwe Kaart of van het Nirov vermelden bij
> alle afgeleide werken. En dat kan niet in OSM.

De letterlijke tekst van clausule 4b van de licentie
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/nl/legalcode) is:

Indien de Gebruiker het Werk, Afgeleide Werken of Verzamelwerken
verspreidt, in het openbaar toont, op- of uitvoert of digitaal
uitvoert, dient de Gebruiker alle auteursrechtvermeldingen met
betrekking tot het Werk te laten staan. Tevens dient de Gebruiker, op
een wijze die redelijk is in verhouding tot het gebruikte medium, de
naam te vermelden van (i) de Maker(of zijn/haar pseudoniem indien van
toepassing) indien deze wordt vermeld; en/of (ii) van (een) andere
partij(en) (b.v. sponsor, uitgeverij, tijdschrift) indien de
naamsvermelding van deze partij(en) in de auteursrechtvermelding of
algemene voorwaarden van de Licentiegever of op een andere redelijke
wijze verplicht is gesteld door de Maker en/of de Licentiegever; de
titel van het Werk indien deze wordt vermeld; voorzover redelijkerwijs
toepasbaar de Uniform Resource Identifier, indien aanwezig, waarvan de
Licentiegever heeft aangegeven dat deze bij het Werk hoort, tenzij de
URI niet verwijst naar de auteursrechtvermeldingen of de
licentie-informatie betreffende het Werk; in geval van een Afgeleid
werk, door te verwijzen naar het gebruik van het Werk in het Afgeleide
werk (bijvoorbeeld: 'De Franse vertaling van het Werk van de Maker' of
'Scenario gebaseerd op het Werk van de Maker'). De Gebruiker dient op
redelijke wijze aan deze vereisten te voldoen; echter, met dien
verstande dat, in geval van een Afgeleid werk of een Verzamelwerk, de
naamsvermeldingen in ieder geval geplaatst dienen te worden daar waar
andere, soortgelijke aanduidingen van het makerschap zijn geplaatst,
en op een wijze die in ieder geval even duidelijk is als andere,
soortgelijke aanduidingen van het makerschap.

Het belangrijkste is "een wijze die redelijk is in verhouding tot het
gebruikte medium" en "De Gebruiker dient op redelijke wijze aan deze
vereisten te voldoen". Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo'n heel
groot probleem zie...

Jeroen Dekkers
More information about the Talk-nl mailing list