[OSM-talk-nl] e-provincies: Kennisbijeenkomst over geografische informatie

Zoran Kovacevic zoran at kovacevic.nl
Fri May 11 08:34:12 BST 2007


FYI!

Kennisbijeenkomst over geografische informatie
10-05-2007

e-Provincies organiseert een kennisbijeenkomst over geografische 
informatievoorziening.

De provincies beschikken over een schatkamer aan geografische 
informatie, waar tot voor kort alleen provincie medewekers inzage in 
hadden. Inmiddels komt het steeds vaker voor dat ook tal van 
organisaties en instellingen búiten het provinciehuis deze informatie 
gebruiken.

Tijdens de kennisbijeenkomst krijgt u informatie over de rol van 
provincies in het tot stand komen van de landelijke infrastructuur voor 
geografische informatievoorziening. U maakt kennis met landelijke 
activiteiten waarbij de provincies betrokken zijn als actieve 
kentenpartner. Aan de hand van een aantal aansprekende onderwerpen word 
u meegenomen op een zoektocht naar samenwerking op dit gebied met 
gemeenten, waterschappen en het Rijk. Daarnaast komt een aantal thema's 
aan bod zoals Europese Integratie, verkeersdoorstroming op de 
provinciale wegen en het investeringsprogramma landelijk gebied.

De dag wordt geopend door Noud Hooyman van het ministerie van VROM. De 
middag is gevuld met workshops en u op de informatiemarkt kunt u kennis 
maken met een aantal best practices.

De Kennisbijeenkomst wordt gehouden op 21 juni as. in het Proviniciehuis 
van Overijssel. De bijeenkomst is met name interessant voor bestuurders, 
managers en medewerkers van provincies, gemeenten en andere overheden. 
Deelname is gratis. U kunt zich binnenkort aanmelden op de website van 
e-Provincies.

Bron: e-ProvinciesExterne link

http://www.e-overheid.nl/nieuws/4443
More information about the Talk-nl mailing list