[OSM-talk-nl] Overzicht van gebruikte tags in een josm datafile

paul van den berg paulbvdberg at gmail.com
Mon May 14 15:53:56 BST 2007


Ik wou wel eens weten welke tags nu allemaal gebruikt worden als ik
data download in josm en save as datafile.
Daarom heb ik listtags.pl gemaakt (zie bijlage).
usage:
./listtags.pl datafile | sort -u [ > outfile ]

Handig om spelfouten op te sporen of een overzicht te krijgen van de
straten die je gemapped hebt.

Groet, Paulb
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070514/607ce667/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: listtags.pl
Type: application/x-perl
Size: 277 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070514/607ce667/attachment.bin>


More information about the Talk-nl mailing list