[OSM-talk-nl] JOSM vraag, kleur per layer

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Mon May 14 15:54:55 BST 2007


Ik heb nog een JOSM vraagje:

Ik heb de mappaint plugin aan de gang, maar vind een ding nog een beetje
lastig. Mijn GPS tracks zijn precies dezelfde kleur als de OSM lagen. Is
er een manier om de lagen afzonderlijk te kleuren zodat je door de bomen
het bos gaat zien?

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070514/6c34ec93/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list