[OSM-talk-nl] vb.net mapping en routing, wie doet er mee?

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Wed May 16 16:36:10 BST 2007


Wat is de omgeving waar jij de voorkeur aan geeft dan Stefan?

Ikzelf vind Java juist geen optie omdat de snelheid en
geheugen-efficiente lager is dan die van b.v. C++, Mijn JOSM vindt het
b.v. heel lastig om de planet.osm in te lezen.

Ik zoek naar een generiek karakter, misschien kunnen we (mits er mensen
zijn die hier écht verstand van hebben) kijken of we gelijktijdig op het
microsoft.net framework en mono aan de slag kunnen. Voor conversie
bibliotheken is dit zeker geen probleem, alleen het bouwen van
user-interfaces is natuurlijk wel spannend...

Stefan de Konink schreef:
> Milo van der Linden schreef:
> > Zijn er binnen de openstreetmappers vb.net, C++ of C# programmeurs die
> > open source producten rondom OSM met mij op willen zetten?
>
> Ik heb hier zeker wel zin in, maar niet in vb/C++/C# ;)
>
>
> Stefan


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070516/be600a29/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list